Per-Martin

BYGG OG VEDLIKEHOLD

 

 

 

 

Høsten 2012 ble ny gårdsplass laget foran denne garasjen. Arbeidene omfattet blant annet rensking av området med gravemaskin, oppfylling med sprengstein og planering med subbuss.

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon:

 

Per-Martin Bygg og Vedlikehold

Torødveien 103c

3135 Torød

 

Tlf: 99 33 71 60

mail: post@per-martin.no

 

org 998 501 407 mva